πιεσόμετρο

Αξιόπιστα Πιεσόμετρα

Για μετρήσεις στο σπίτι Για μετρήσεις στο γραφείο Για 24ωρη καταγραφή
A&D UA-705
A&D UA-767
A&D UA-774 ή UA-767 Plus
A&D UA-787
Artsana CSI 610
Colson MAM BP3AA1-2
Health and Life HL888HA
Microlife BP 3AC1-1
Microlife BP 3AC1-1 PC
Microlife BP 3AC1-2
Microlife BP 3AG1
Microlife BP 3BTO-1
Microlife BP 3BTO-A
Microlife BP 3BTO-A (2)
Microlife BP 3BTO-AP
Microlife BPA100
Microlife BPA100Plus
Microlife RM100
Microlife WatchBP
Omron 705IT
Omron HEM-705CP *
Omron HEM-706/711 *
Omron HEM-713C *
Omron HEM-722C * (Μ4)
Omron HEM-735C *
Omron HEM-737 Intellisense *
Omron M1 Plus ή HEM-4011C-E
Omron M5-I
Omron MIT *
Omron M6 ή HEM-7001-E
Omron M6 Comfort ή HEM-7000-E
Omron M7 ή HEM-780E
Omron M10-IT
Rossmax ME 701 series
Seinex SE-9400
Sensacare SAA-102
Spengler KP7500D
BpTRU BPM-100, BPM-300
Datascope Accutorr Plus
Dinamap ProCare
Omron 705IT
Omron 907
Welch Allyn ‘Vital Signs’
A&D TM-2420 Model 7 *
A&D TM-2421 *
A&D TM-2430
Daypress 500 Adv Med Res *
Disetronic CH-DRUCK *
Disetronic Profilomat *
IEM Mobil O Graph version 12
Meditech ABPM-04
Novacor DIASYS Integra *
Save 33, Model 2
Schiller BR-102 *
Spacelabs 90202 *
Spacelabs 90207
Spacelabs 90217
Suntech Medical AGILIS
Suntech Medical OSCAR 2
Tensioday
Terumo ES-H531 *
Tycos QuietTrak *