Παραπεμπτικά – Συνταγές – Πιστοποιητικά

Το ιατρείο είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΥΥ και την ΗΔΙΚΑ και εκδίδονται συνταγές και παραπεμπτικά για όλα τα ταμεία στο πλαίσιο αμειβόμενης ιατρικής επίσκεψης. Χορηγούνται πιστοποιητικά υγείας και καταλληλότητας για εργασία ή άσκηση, βεβαιώσεις ασθένειας για αναρρωτική άδεια και γνωματεύσεις για έκδοση ή ανανέωση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Δεν υπάρχει σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών (δίπλωμα οδήγησης).