Το ιατρείο παραμένει ανοικτό, τηρώντας όλους τους κανόνες για την ασφάλεια των ασθενών καθ’ όλη την διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

✅ Η επίσκεψη στο ιατρείο πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού. Τα ραντεβού απέχουν χρονικά ικανοποιητικό χρονικό διάστημα ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός

✅ Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους ασθενείς, αλλά και για τoν ιατρό.

✅ Σε περίπτωση που ο ασθενής προσέλθει με γάντια, αυτά θα πρέπει να απορρίπτονται στον ειδικό κάδο απορριμάτων που βρίσκεται στην είσοδο. 

✅ Πρέπει να γίνεται χρήση απολυμαντικού διαλύματος ή gel χεριών κατά την είσοδο.

✅ Ο ασθενής ιδανικά προσέρχεται χωρίς συνοδό/σε περίπτωση ανάγκης (παιδί- ηλικιωμένος) προτείνεται η συνοδεία ενός μόνο ατόμου.

✅ Πραγματοποιείται απολύμανση επιφανειών, ιατρικού εξοπλισμού και κατάλληλος αερισμός των χώρων μεταξύ των ραντεβού.

✅ Επί πυρετού/βήχα/πονόλαιμου παρακαλείστε να ενημερώνετε τον ιατρό τηλεφωνικά.

Διαβάστε τα άρθρα σχετικά με την προστασία σας από τον COVID19.